Relatie- gezinstaxatie

Wat is het?

 • Drie gesprekken
 • Twee onderdelen:
  – Kernvraag: Wat is er aan de hand binnen deze relatie en/of dit gezin?
  – Wat is er nodig als vervolg ?
 • Uitkomst met twee onderdelen:
  Krachten & Kwetsbaarheden
 •  Adviestraject kan drieledig zijn:
  – De analyse biedt voldoende inzicht om op eigen kracht verder te gaan. Hierbij kan ook gedacht woorden aan de inzet van beschikbare hulp- en steunbronnen binnen het bestaande netwerk.
  – Een vervolgtraject bij De Vluchtheuvel.
  – Een vervolgtraject bij een andere instelling.

Voor wie?

 • Voor een cliënt die zich aanmeldt met complexe problematiek, waar meerdere personen bij betrokken zijn ( bv. ouders en thuiswonende kinderen, volwassen kinderen, echtparen, spanningen/botsingen/problemen in families).
 • Voor een hulpverlener als er bij aanmelding behoefte is om eerst duidelijk te krijgen wat er speelt en de aanmeldingsvraag breder te willen exploreren.
 • Voor een hulpverlener bij behoefte aan gerichte gezinsbegeleiding naast een individueel traject.
 • Voor derden als consultatievraag. Bijvoorbeeld door een kerkenraad, school of een andere instelling. Voorwaarde is dat betrokkenen op de hoogte zijn en hiermee ook akkoord zijn. Het kan dan gaan om meedenken en adviseren bij complexe situaties, door betrokkenen persoonlijk uit te nodigen voor een drietal gesprekken in “ de relatie- en gezinstaxatie”. Ter afsluiting wordt een analyse van zowel de krachten als de zorgen geformuleerd en wordt een gericht advies voor het vervolg gegeven.

Wat heb je er voor?

 • Drie gesprekken van maximaal 1,5 uur. In die gesprekken wordt de situatie van de relatie of het gezin verder geëxploreerd. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van diverse hulpmiddelen zoals flap-over, video, familie-opstellingen (duplo), familiegesprekken etc. Er wordt een beknopt verslag gemaakt met een analyse van de krachten en de zorgen en een gericht advies gegeven voor het vervolg.
 • Betrokkenen maken nadrukkelijk een eigen afweging en keus naar aanleiding van de geformuleerde analyse en -advies voor het vervolg. Ze bepalen ook zelf de inhoudelijke terugkoppeling naar betrokken derden.

Wat kost het?

De kosten voor de drie gesprekken en het schriftelijke advies bedragen een vaste prijs van € 475,-
Aanmelding en informatie via huwelijk@stichtingdevluchtheuvel.nl

Gerelateerde trajecten

Contextuele hulpverlening

Bij veel relatieproblemen spelen spanningen richting (schoon)ouders op de achtergrond. De contextuele therapie neemt dit mee.

Emotionally Focused Therapy (EFT-therapie)

We raken elkaar als echtpaar nogal eens kwijt, als onze hechtingsangst geraakt wordt. Zie en hoor je mij wel echt? En ben ik wel goed genoeg voor jou?

SAMEN – verder na overspel

Een online-programma van vijf modules voor echtparen die verder willen na “vreemdgaan”. Met of zonder hulpverlener.

Wij gebruiken cookies om onze site en onze service te optimaliseren. Bekijk cookiestatement.