Boeken

Uit onze webshop

Meer dan liefde. Samen bouwen aan je huwelijk.

J.H. Mauritz en E.J. Verbruggen redactie
Een boek voor jonge mensen die trouwplannen hebben en voor jonge echtparen. Bouw aan je huwelijk door na te denken over communicatie, je rugzak, seksualiteit en huisgodsdienst. De schrijvers van dit boek zijn betrokken bij Huwelijkstoerusting vanuit De Vluchtheuvel.

Samen praten. Over communicatie in het huwelijk.

H. van Groningen
Veel huwelijksproblemen kunnen worden voorkomen door een effectieve communicatie. In dit boek gaan theorie, voorbeelden en praktische opdrachten hand in hand. Zo kun je samen werken aan een goede communicatie.

Herstel na overspel

Wilma van Dieren-van Sorge
Een praktische handreiking voor echtparen die geconfronteerd worden met overspel in de relatie. Ook voor het pastoraat in de gemeente een waardevolle publicatie.

Jongeren naar het huwelijk

H. van Groningen
Een dun, praktisch cadeauboekje, om je voor te bereiden op het huwelijk. Onderwerpen als communicatie, omgang met je ouders, seksualiteit en de omgang met de Bijbel kun je samen nog eens doorspreken aan de hand van gespreksvragen.

Zuiver en heilig bewaren. Stilstaan bij het zevende gebod.

Ds. C.G. Vreugdenhil
God vraagt ons in het zevende gebod om ons lichaam en onze ziel zuiver en heilig te bewaren. Dit geldt voor zowel binnen als buiten het huwelijk.

Veilig bij jou. Samen werken aan een hechte relatie

Sofieke van Olst
Als mens kennen we de behoefte om ons emotioneel veilig te weten. Het huwelijk mag zo’n veilige plek zijn, waar je begrepen en gezien wordt. Daarvoor is wel werk aan de winkel. Dat kan met behulp van dit praktische boekje, gebaseerd op de Emotionally Focused Therapy (EFT).

Andere reformatorische auteurs

Samen voor zijn aangezicht. Groeien in je huwelijk.

Ds. A.T. Vergunst
Ds. Vergunst behandelt aan de hand van Bijbelse gegevens praktisch en heel eerlijk allerlei vragen rond het huwelijk.

Waar liefde woont. Ons huwelijksformulier.

Ds. G.J. van Aalst
In het huwelijksformulier horen we hoe de kerk al eeuwenlang de Schrift laat spreken over het huwelijksleven. Maar weten we eigenlijk wel waar we tijdens de huwelijksdienst ja op zeggen? Door je erin te verdiepen, zal je tot de conclusie komen dat de inhoud van dit oude formulier uiterst actueel is.

Elkaar begrijpen. 52 bijbeloverdenkingen over hoe we met elkaar omgaan in huwelijk en gezin.

Ds. P. van Ruitenburg
Een praktisch, maar ook geestelijk boek over echt contact, zelfverloochening, ootmoed en trouw in ons huwelijk en gezin.

Amerikaans evangelicale publicaties

Het huwelijk. Gods wijsheid over gevende liefde.

Tim en Kathy Keller
Een heldere, Bijbelse uitleg over hoe het christelijke huwelijk eruit zou moeten zien.

Liefde en respect. De liefde waar zij naar verlangt. Het respect dat hij nodig heeft.

Emerson Eggerichs
Liefde en Respect is gebaseerd op woorden van Paulus uit Efeze 5, waarin hij mannen oproept om hun vrouw lief te hebben en vrouwen om hun man te eren. Er blijkt een duidelijke wisselwerking tussen deze twee componenten: liefde en respect. Een mooi boek over man-vrouw verschillen.

Anders dan je droomde? Waar het echt om gaat in je huwelijk.

Paul David Tripp
De auteur geeft aan de hand van de Bijbel overtuigende adviezen voor een huwelijk dat waardevol is, ook als onrealistische verwachtingen gesneuveld zijn. Hij is er van overtuigd dat huwelijken verticaal verankerd moeten zijn, voordat ze horizontaal vastgelegd worden.

Met jou en God verbonden. Zeven gesprekken voor een leven lang liefde.

Dr. Sue Johnson en Kenneth Sanderfer
Dit boek helpt je om je moeizame relatie nieuw leven in te blazen. In deze voor christelijke stellen gereviseerde editie van Johnsons bestseller Houd me vast, gebruikt Johnson emotiegerichte therapie (Emotionally Focused Therapy).

Wij gebruiken cookies om onze site en onze service te optimaliseren. Bekijk cookiestatement.