De zeven pijlers van een goede relatie – John Gottman

Aan welke kenmerken voldoet een goed huwelijk

John Gottman is een Amerikaanse onderzoeker die gedurende vier decennia echtparen volgde om meer zicht te krijgen op de stabiliteit van een huwelijk en echtscheidingen te voorspellen. Hij interviewde honderden stellen en onderzocht hiervoor zelfs hun stresslevels (hartslag, bloeddruk etc.) in bepaalde situaties. Hiervoor had hij een heus Love Lab met videocamera’s ingericht. Hierin werden echtparen van 9.00u tot 21.00u geobserveerd op hun verbale en non-verbale communicatie. Zijn uitkomsten publiceerde hij in het beroemde boek: De zeven pijlers van een goede relatie. Het boek is niet meer nieuw verkrijgbaar. Er is wel veel informatie over deze pijlers te vinden op internet. Volgens hem staat of valt een stabiele relatie met de volgende principes:

1. Wees oprecht geïnteresseerd in de ander
In gelukkige relaties kennen echtgenoten de belangrijkste gebeurtenissen uit elkaars geschiedenis, weten ze wat de ander belangrijk vindt, kennen ze elkaars voor- en afkeuren en elkaars dromen. Gottman noemt dit liefdeskaarten: een soort mentale plattegrond waar gedetailleerde kennis over het leven van je man of vrouw is opgeslagen. Als het goed is wordt deze plattegrond voortdurend bijgewerkt, omdat je oprecht geïnteresseerd bent in de ander.

2. Toon je liefde en bewondering
Genegenheid en respect zijn de belangrijkste elementen van iedere relatie, en het koesteren hiervan noemt Gottman de tweede pijler. In het begin zijn jullie natuurlijk zo verliefd dat álles aan de ander leuk is, maar na een tijdje verdwijnt dat een beetje. Je raakt aan elkaar gewend, ziet ook ineens eigenschappen die níet zo perfect zijn en dan kan al die bewondering zomaar ineens wegebben. En dat terwijl liefde en bewondering de twee belangrijkste zaken in een goede relatie zijn. Daarom is het goed om jezelf af en toe bewust te herinneren aan de redenen waarom je verliefd bent geworden op je man of vrouw. En om dit uit te spreken natuurlijk.

3. Zie romantiek in de kleine dingen
Romantiek is niet gebaseerd op wekelijks uit eten gaan of iemand trakteren op een weekendje weg. Je man of vrouw heeft veel meer aan de kleine dingen: een luisterend oor als je eigenlijk geen tijd hebt, een lief briefje, een zelf gekookte maaltijd. Mensen vragen via kleine opmerkingen regelmatig om steun, aandacht, humor of genegenheid. Door even van je krant op te kijken en te reageren, versterk je de emotionele band en leg je de basis voor een goede relatie. Met zulke dingen bouw je een ‘emotional bank account’ op, aldus Gottman, waardoor je een betere basis hebt, als het een keer iets minder gaat.

4. Neem advies aan van je echtgenoot
Dit is misschien een beetje een lastige als je eigenwijs bent, maar het is bewezen dat je een gelukkigere relatie hebt als je ook het perspectief en advies van je man of vrouw respecteert bij beslissingen. Misschien zou jij als vrouw graag het hele huis willen inrichten, maar laat je man op zijn minst dan de nachtlampjes kiezen. Hoe dan ook: relaties gaan om wederzijds respect, ook voor elkaars mening.

5. Los jullie oplosbare problemen op
Gottman maakt onderscheid tussen twee soorten huwelijksproblemen: aan de ene kant zijn er oplosbare, aan de andere kant de onoplosbare problemen. De oplosbare problemen zijn minder gevoelig en minder belangrijk dan de onoplosbare problemen. Ze verschillen per situatie, en er is geen onderliggend conflict. Zodoende kun je samen best wel uit deze oplosbare problemen komen, en dat moeten jullie dan ook zeker doen.

6. Praat over de onoplosbare problemen
De zesde pijler houdt in dat je ervoor moet zorgen dat je niet vastloopt op de permanente en oplosbare problemen. Het doel is dus niet om deze problemen op te lossen, maar om de dialoog op gang te houden. Het komt erop neer dat je ermee leert leven. Daarvoor moet je onderzoeken wat de oorzaak is van die problemen.
Vaak is het onderliggende probleem namelijk dat je het idee hebt dat de dingen die jij graag wilt in het leven, niet worden gerespecteerd door de ander. Veel voorkomende dromen zijn bijvoorbeeld het nastreven van vrijheid, rust, geestelijke groei of verbondenheid met familie. De dromen van beiden hoeven niet gelijk te zijn, als je die van de ander maar kent en ondersteunt. Daarom is het niet alleen belangrijk om te weten op welke dromen het misloopt, maar er ook over te praten. Lukt dat echt niet, accepteer dan in ieder geval dat het probleem nooit opgelost zal worden.

7. Focus samen op zingeving
Echtparen met een goede relatie blijken een gedeelde levensvisie te hebben, of een plan over de richting die hun leven zou moeten hebben. Gottman onderscheid hierbij de volgende vier aspecten:
– Rituelen om een band te scheppen (denk aan samen de dag beëindigen met Bijbel lezen en gebed)
– Rollen (hierbij gaat het o.a. over de taakverdeling in huis)
– Levensdoelen (wat vind je belangrijk in dit leven en waar besteed je dus je tijd aan)
– Symbolen (bijvoorbeeld: ‘Wij hechten beiden weinig waarde aan geld’, of ‘De Bijbel is voor ons de leidraad’.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Wij gebruiken cookies om onze site en onze service te optimaliseren. Bekijk cookiestatement.