Emotionally Focused Therapy (EFT-therapie)

EFT-therapie en De Vluchtheuvel

De Canadese Sue Johnson heeft jarenlang onderzoek gedaan naar relaties. Haar inzichten bracht ze bij elkaar in de Emotionally Focused Therapy (EFT). En het mooie is dat deze therapie goed past bij de Bijbelse visie die we als Vluchtheuvel uitdragen: een levenslange verbinding aangaan met je man of vrouw is het beste wat je elkaar kunt geven. We beloven elkaar trouw, tot de dood ons scheidt, ook als het moeilijk is. Naar de hoge roeping uit Efeze 5 van Christus en Zijn gemeente, zijn we op zoek naar eenheid en verbinding, precies waar de EFT op wetenschappelijke gronden aan werkt.

In verbinding?

De basis van de EFT is de hechtingstheorie. Zoals we vroeger onze ouders hadden, hebben we als het ware nu onze man of vrouw in onze buurt als belangrijkste hechtingsfiguur. Als dat allemaal goed gaat, voel je jezelf emotioneel veilig en geaccepteerd. Maar helaas is dat lang niet altijd zo. Je voelt je helemaal niet geaccepteerd zoals je bent. Daarom vertel je maar niet alles. Of je hebt het gevoel dat er niet echt naar je geluisterd wordt. Je kunt je dan heel eenzaam voelen in je huwelijk. Vaak lopen de (negatieve) emoties dan hoog op in je relatie. Je raakt verstrikt in allerlei negatieve patronen en conflicten, waar je steeds weer in terecht komt. Het gaat dan eigenlijk helemaal niet zo zeer om de inhoud van je ruzies. Maar je blijft allebei wel met een naar gevoel zitten. Een gevoel dat je mijlenver van elkaar verwijderd bent.

Therapie

Tijdens de gesprekken zal er eerst gekeken worden naar jullie persoonlijke patronen. Het kan heel verhelderend zijn om dat een samen in beeld te brengen. Daarbij, het heeft een reden waarom jullie zo op elkaar reageren. Jullie irritaties raken hoogstwaarschijnlijk persoonlijke pijnplekken. Pijnplekken die ook met je (hechtings)verleden te maken kunnen hebben. Het leren uiten van deze pijnlijke of zachtere gevoelens geeft meestal al veel ruimte in de gesprekken. En als deze ruimte er is kan er ook gewerkt worden aan meer veiligheid op het gebied van onze basisangsten en basisbehoeften. Het fundament van de relatie wordt hiermee verstevigd en je durft elkaar hierdoor meer te vertrouwen en emotioneel toe te laten. Het is en blijft een spannend en kwetsbaar proces: jezelf openen om meer verbinding – in plaats van ruzie – te krijgen. De EFT-therapie blijkt een goed hulpmiddel om deze stappen te nemen op weg naar meer eenheid en veiligheid, waar we ten diepste naar op zoek zijn. In aanvulling op de gesprekken met de EFT-hulpverlener is het mogelijk om gebruik te maken van de praktische opdrachten uit het Houd me vast-programma.

Al onze psychosociaal hulpverleners hebben de module ‘Emotionally Focused Therapy’ in de opleiding gevolgd en gebruiken deze kennis in de hulpverlening. Voor meer informatie: https://stichtingdevluchtheuvel.nl/contact/contactformulier.

EFT-basistherapeut via EFT-Nederland (www.EFT.nl):

Erik-Jan Verbruggen

Erik-Jan Verbruggen

Locatie Dordrecht

Sofieke van Olst

Sofieke van Olst

Locatie Woerden

Rianne Leertouwer

Rianne Leertouwer

Locatie Dordrecht

Joris ten Voorde

Joris ten Voorde

Locatie Amersfoort

Joke Zwerus

Joke Zwerus

Locatie Woerden

Christine Maljaars

Christine Maljaars

Locatie Dordrecht

Arinda Nugteren

Arinda Nugteren

Locatie Dordrecht

Joanne Baan

Joanne Baan

Locatie Amersfoort

Esther Boonzaaijer

Esther Boonzaaijer

Locatie Amersfoort

Gerelateerde trajecten

Systeemtherapie

Een probleem heb je nooit alleen. Er zal altijd een wisselwerking zijn met de rest van het gezin. De systeemtherapie ziet dit als krachtbron.

Seksuologische hulpverlening

De Vluchtheuvel biedt zowel in groepsverband als individueel hulp bij allerhande problemen op seksueel gebied.

Contextuele hulpverlening

Bij veel relatieproblemen spelen spanningen richting (schoon)ouders op de achtergrond. De contextuele therapie neemt dit mee.

Wij gebruiken cookies om onze site en onze service te optimaliseren. Bekijk cookiestatement.